WŁADZE BANKU

 
Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie
 
Beata Osiecka-Wasińska - Prezes Zarządu

Agnieszka Napiórkowska 
- Wiceprezes Zarządu


Magdalena Grabowska - Wiceprezes Zarządu


Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Różanie


1. Głażewski Paweł - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Godzieba Bożena - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Mróz Joanna - Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Chrzanowski Sławomir - Członek Rady Nadzorczej

5. Dumała Paweł - Członek Rady Nadzorczej

6. Łaskarzewska Justyna - Członek Rady Nadzorczej

7. Załęski Arkadiusz - Członek Rady Nadzorczej