Skip to main content

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej

Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej

Rozwój bankowości elektronicznej, w tym dynamicznie rozwijającej się bankowości internetowej, opartej na elektronicznym przetwarzaniu danych, pociąga za sobą wzrost liczby różnorodnych form przestępczej aktywności wymierzonej przeciwko bezpieczeństwu danych, zagrażających bezpieczeństwu finansowemu na rynku usług bankowych, w szczególności bezpieczeństwu środków zgromadzonych na rachunku bankowym, do których dostęp możliwy jest na odległość za pomocą urządzeń takich jak komputer, telefon itp.

Nie ulega wątpliwości, że skala zagrożeń przestępczością w  bankowości elektronicznej będzie wciąż rosła wraz z nieuniknionym, dalszym rozpowszechnianiem się usług bankowości elektronicznej.

Nie można pominąć faktu, że na rozmiar przestępczości w elektronicznym obrocie bankowym ma również wpływ zachowanie indywidualnych uczestników rynku finansowego, którzy nie zawsze w  dostatecznym stopniu są świadomi istniejących zagrożeń. Często nie posiadają też wiedzy o tym, jak mogą się przed nimi bronić.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego kontynuuje kampanię edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa finansowego w bankowości elektronicznej. Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sieci.

1)    Nie udostępniaj nikomu loginu i hasła do systemu bankowości elektronicznej.
2)    Cyklicznie zmieniaj hasło do logowania w systemie bankowości elektronicznej.
3)    Nie otwieraj podejrzanych linków w otrzymanych wiadomościach e-mail i SMS.
4)    Zainstaluj i aktualizuj oprogramowanie antywirusowe, które może uchronić komputer i urządzenia mobilne przed wirusami oraz oprogramowaniem szpiegującym. Na bieżąco aktualizuj system operacyjny urządzenia oraz cyklicznie skanuj każde urządzenie programem antywirusowym.
5)    Cyklicznie sprawdzaj, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych nie uległy podmianie.
6)    Przed potwierdzeniem transakcji zawsze weryfikuj zgodność numeru konta, na które przelewasz środki pieniężne z numerem odbiorcy oraz numerem, który jest w kodzie potwierdzającym  transakcję, przekazanym z wykorzystaniem SMS  (jeżeli ta funkcjonalność jest udostępniona).
7)    Na bieżąco przeglądaj historię rachunku i operacji na każdej karcie płatniczej pod kątem podejrzanych transakcji. Jeżeli jest to możliwe, to włącz powiadomienia SMS o każdej wykonywanej transakcji.
8)    Nie kopiuj numerów rachunków bankowych do przelewów („kopiuj-wklej”), ale wpisuj je samodzielnie i dokładnie weryfikuj.
9)    Nie korzystaj z bankowości elektronicznej za pośrednictwem niesprawdzonych połączeń (np. publicznej WiFi).
10)  Zadbaj, aby każde używane oprogramowanie pochodziło z legalnego i zaufanego źródła.
11)  Jeżeli zaobserwujesz nietypowe lub podejrzane działania, niezwłocznie zgłoś ten fakt do banku, z którego usług korzystasz w ramach bankowości elektronicznej.

PAMIĘTAJ! Twoje bezpieczeństwo finansowe w sieci zależy w pierwszej kolejności od Ciebie.