Skip to main content
  • Komunikaty Banku Spółdzielczego w Różanie

Komunikaty Banku Spółdzielczego w Różanie

 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych wg stanu na 30 czerwca 2024 r.:

Uznany łączny kapitał: 17 335 tys. zł
Suma bilansowa netto: 125 046 tys. zł
Wynik finansowy netto: 1 739 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 44,33%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 2,96%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 31 maja 2024 r.:

Uznany łączny kapitał: 14 014 tys. zł
Suma bilansowa netto: 125 126 tys. zł
Wynik finansowy netto: 1 520 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 35,41%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 3,13%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 30 kwietnia 2024 r.:

Uznany łączny kapitał: 14 032 tys. zł
Suma bilansowa netto: 121 380 tys. zł
Wynik finansowy netto: 1 152 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 35,58%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 2,98%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 31 marca 2024 r.:

Uznany łączny kapitał: 14 031 tys. zł
Suma bilansowa netto: 123 119 tys. zł
Wynik finansowy netto: 714 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 35,85%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 2,48%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 29 lutego 2024 r.:

Uznany łączny kapitał: 14 030 tys. zł
Suma bilansowa netto: 120 113 tys. zł
Wynik finansowy netto: 476 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 35,26%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 2,49%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 31 stycznia 2024 r.:

Uznany łączny kapitał: 14 028 tys. zł
Suma bilansowa netto: 118 431 tys. zł
Wynik finansowy netto: 255 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 35,30%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 2,68%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 31 grudnia 2023 r.:

Uznany łączny kapitał: 14 027 tys. zł
Suma bilansowa netto: 115 909 tys. zł
Wynik finansowy netto: 3 683 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 34,79%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 3,24%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 30 listopada 2023 r.:

Uznany łączny kapitał: 14 073 tys. zł
Suma bilansowa netto: 118 724 tys. zł
Wynik finansowy netto: 3 462 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 37,89%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 3,33%

 


 

 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 31 października 2023 r.:

Uznany łączny kapitał: 14 073 tys. zł
Suma bilansowa netto: 116 202 tys. zł
Wynik finansowy netto: 3 193 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 37,64%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 3,42%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 30 września 2023 r.:

Uznany łączny kapitał: 14 073 tys. zł
Suma bilansowa netto: 114 201 tys. zł
Wynik finansowy netto: 2 914 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 37,35%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 3,51%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 31 sierpnia 2023 r.:

Uznany łączny kapitał: 14 073 tys. zł
Suma bilansowa netto: 110 277 tys. zł
Wynik finansowy netto: 2 587 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 36,96%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 3,55%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 31 lipca 2023 r.:

Uznany łączny kapitał: 14 073 tys. zł
Suma bilansowa netto: 112 308 tys. zł
Wynik finansowy netto: 2 214 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 36,65%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 3,50%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 30 czerwca 2023 r.:

Uznany łączny kapitał: 14 073 tys. zł
Suma bilansowa netto: 108 961 tys. zł
Wynik finansowy netto: 1 889 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 38,29%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 3,51%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 31 maja 2023 r.:

Uznany łączny kapitał: 11 243 tys. zł
Suma bilansowa netto: 112 786 tys. zł
Wynik finansowy netto: 1 843 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 30,20%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 4,13%

 


 

 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 30 kwietnia 2023 r.:

Uznany łączny kapitał: 11 243 tys. zł
Suma bilansowa netto: 116 484 tys. zł
Wynik finansowy netto: 1 465 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 29,94%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 4,15%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 31 marca 2023 r.:

Uznany łączny kapitał: 11 243 tys. zł
Suma bilansowa netto: 112 005 tys. zł
Wynik finansowy netto: 1 105 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 30,33%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 4,22%

 


  

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 28 lutego 2023 r.:

Uznany łączny kapitał: 11 243 tys. zł
Suma bilansowa netto: 115 026 tys. zł
Wynik finansowy netto: 736 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 31,22%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 4,26%

 


  

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 31 stycznia 2023 r.:

Uznany łączny kapitał: 11 243 tys. zł
Suma bilansowa netto: 113 317 tys. zł
Wynik finansowy netto: 384 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 31,38%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 4,47%

 


  

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 31 grudnia 2022 r.:

Uznany łączny kapitał: 11 243 tys. zł
Suma bilansowa netto: 111 282 tys. zł
Wynik finansowy netto: 3 164 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 31,16%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 3,09%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 30 listopada 2022 r.:

Uznany łączny kapitał: 11 247 tys. zł
Suma bilansowa netto: 114 569 tys. zł
Wynik finansowy netto: 3 124 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 34,25%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 3,36%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 31 października 2022 r.:

Uznany łączny kapitał: 11 246 tys. zł
Suma bilansowa netto: 111 000 tys. zł
Wynik finansowy netto: 2 791 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 32,23%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 3,30%

 


  

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 30 września 2022 r.:

Uznany łączny kapitał: 11 246 tys. zł
Suma bilansowa netto: 102 355 tys. zł
Wynik finansowy netto: 2 485 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 32,59%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 3,30%

 


 

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 31 sierpnia 2022 r.:

Uznany łączny kapitał: 11 245 tys. zł
Suma bilansowa netto: 97 869 tys. zł
Wynik finansowy netto: 2 153 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 33,13%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 3,24%

 Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie


Zgodnie z art. 318 ust.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 793, 872 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie pragnie poinformować o wynikach Banku osiągniętych
wg stanu na 31 lipca 2022 r.:

Uznany łączny kapitał: 11 245 tys. zł
Suma bilansowa netto: 99 098 tys. zł
Wynik finansowy netto: 1 775 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy: 32,75%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA): 3,06%

 
ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH

2021

Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie informuje o zwołaniu Zebrań Grup Członkowskich, które odbędą się w następujących terminach:

1.Grupa Członkowska z terenu gminy i miasta Różan oraz innych miejscowości
- dnia 24 marca 2021 r. (środa) o godzinie 15:00 w lokalu Banku w Różanie, ul. Wileńska 2,

2.Grupa Członkowska z terenu gminy Rzewnie
- dnia 25 marca 2021 r. (czwartek) o godzinie 15:00 w lokalu Banku w Rzewniu (Rzewnie 45),

3.Grupa Członkowska z terenu gminy Młynarze
- dnia 26 marca 2021 r. (piątek) o godzinie 16:30 w lokalu Banku w Młynarzach, ul. Ostrołęcka 7a.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i powitanie uczestników.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Przedstawienie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich BS w Różanie.
5. Ocena wywiązywania się Członków Grupy Członkowskiej z obowiązków
wobec Banku Spółdzielczego w Różanie.
6. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w
2020 roku oraz sprawozdania finansowego za 2020 wraz z informacją z
wykonania Uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z poprzedniego
Zebrania Grupy Członkowskiej.
7. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad  najbliższego
Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.
8. Dyskusja, zgłaszanie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady
Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących
działalności Banku.
9. Zakończenie Zebrania.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prosimy Państwa o zachowanie wszelkich środków ostrożności w tym:
- zachowaniu dystansu społecznego;
- przybycie w maseczkach ochronnych oraz o dezynfekcji rąk przed wejściem na  Zebranie.

Zatwierdzone Uchwałą Nr 7/2021 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Różanie  z dnia 23.02.2021 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego                    

w Różanie


Zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych .Banku Spółdzielczego w Różanie.

Uprzejmie informujemy, że Bank wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Różanie. Zmiany są wynikiem ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która obniżyła stopę referencyjną NBP do poziomu 0,50 % w skali roku oraz stopę redyskonta weksli do poziomu 0,55% w skali roku.

Wobec powyższego Bank podjął decyzję, że z dniem 02.04.2020 r. obniży oprocentowanie  lokat terminowych a klientów instytucjonalnych oraz oprocentowanie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla klientów indywidualnych. Zostanie obniżone oprocentowanie rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków bieżących..

Aktualne stawki oprocentowania dostępne są tutaj


Szanowni Klienci,


Bank Spółdzielczy w Różanie uprzejmie informuje, iż ulega zmianie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Różanie.

Zmiany wprowadzane w w/w Taryfie są spowodowane m.in. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Zmiany te obligują dostawców usług płatniczych (Bank) do zrównania wysokości opłat za płatności transgraniczne w euro z opłatami pobieranymi przez tych dostawców za odpowiadające im płatności krajowe w walucie danego państwa członkowskiego.
Bank dokonuje zmian w Taryfie opłat i prowizji na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.
Zgodnie z powyższymi regulacjami Bank jest upoważniony do zmiany Taryfy prowizji i opłat, polegającej na podwyższeniu stawek opłat i prowizji, wyłącznie po wystąpieniu określonych przesłanek. Powodem obecnych zmian Taryfy jest wpływ wzrostu rzeczywistych kosztów danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, wzrostu cen energii, wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi co najmniej o 1%, na koszty działania Banku.
Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmiany zawarte w Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Różanie może Pan/Pani przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku. Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmian w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Różanie.
Prowizje i opłaty zawarte w nowej „Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Różanie” obowiązują od dnia 01 czerwca 2020r.


Zarząd
Banku Spółdzielczego w Różanie


ODROCZENIE RAT KREDYTÓW

06.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Różanie informuje, że od  6 kwietnia 2020 r., przyjmuje wnioski Klientów o odroczenie płatności rat kapitałowych. Pomoc ma zastosowanie do Kredytobiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa. W przypadku Klientów Indywidualnych istnieje możliwość odroczenia rat kapitałowych (tzw. odroczenia) na okres do 3 miesięcy, natomiast w przypadku rolników i przedsiębiorców - odroczenie do 6 miesięcy rat kapitałowych. Wnioski wraz z uzasadnieniem należy wysłać:

  • na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub
  • poczta tradycyjną na adres: Bank Spółdzielczy w Różanie 06-230Różan, ul Wileńska 2, lub

złożyć osobiście w Banku.

Najważniejsze informacje:

* Z odroczenia spłat rat kredytu może skorzystać Klient u którego kredyty są spłacane terminowo tj.: nie mają opóźnień w spłacie na dzień realizacji wniosku.

* Za odroczenie spłaty Bank nie pobiera żadnej dodatkowej opłaty.

* Wniosek należy złożyć nie później niż 7 dni roboczych przed terminem spłaty raty – niedotrzymanie tego terminu spowoduje odroczenie spłaty raty dopiero w kolejnym miesiącu.

* We wniosku należy uzasadnić, w jaki sposób epidemia wpłynęła na zmniejszenie Państwa dochodu.

* Do czasu otrzymania potwierdzenia z Banku o przyjęciu i realizacji wniosku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty raty kapitałowo-odsetkowej wg aktualnego harmonogramu.

* Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, bez zbędnej zwłoki. O decyzji poinformujemy Państwa niezwłocznie.

* Pozytywna decyzja w przypadku rolnika i przedsiębiorcy, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającej harmonogram spłat.

Odroczenie spłaty kredytu może nastąpić wyłącznie wskutek stwierdzonej utraty dochodów i spowodowanymi nią trudnościami w regulowaniu zobowiązań wobec Banku w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego lub innymi okolicznościami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Wzór wniosku do pobrania dla Klienta Indywidualnego znajduje się TUTAJ.

Wzór wniosku do pobrania dla rolnika i przedsiębiorcy znajduje się TUTAJ.

Z poważaniem,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie


WIBID/WIBOR

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych;stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in na stronie https://gpwbenchmark.pl/


e-Składka - proste płatności z ZUS

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składowego. Informacje o numerze rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr. tel., 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek.

Jeśli będziesz miał w 2018 r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i pełnej kwocie.

Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, o wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy do spraw ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka


Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej

Rozwój bankowości elektronicznej, w tym dynamicznie rozwijającej się bankowości internetowej, opartej na elektronicznym przetwarzaniu danych, pociąga za sobą wzrost liczby różnorodnych form przestępczej aktywności wymierzonej przeciwko bezpieczeństwu danych, zagrażających bezpieczeństwu finansowemu na rynku usług bankowych, w szczególności bezpieczeństwu środków zgromadzonych na rachunku bankowym, do których dostęp możliwy jest na odległość za pomocą urządzeń takich jak komputer, telefon itp.

Nie ulega wątpliwości, że skala zagrożeń przestępczością w  bankowości elektronicznej będzie wciąż rosła wraz z nieuniknionym, dalszym rozpowszechnianiem się usług bankowości elektronicznej.

Nie można pominąć faktu, że na rozmiar przestępczości w elektronicznym obrocie bankowym ma również wpływ zachowanie indywidualnych uczestników rynku finansowego, którzy nie zawsze w  dostatecznym stopniu są świadomi istniejących zagrożeń. Często nie posiadają też wiedzy o tym, jak mogą się przed nimi bronić.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą zamieszczoną w linku poniżej. Znajdą tam Państwo omówienie  podstawowych zagrożeń oraz zasad zapewnienia bezpieczeństwa w bankowości internetowej.

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej


Komunikat 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

Zgodnie z art.38b ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity DZ.U. 2000 r. Nr 9, poz.131 z
późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie  oświadcza,
iż Bank Spółdzielczy uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania
depozytów.

Informujemy, że od dnia 28 luty 2013 roku obowiązuje podwyższony limit
gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta. Zgodnie
z art. 23 ust. 1 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym objęte są
środki do równowartości w złotych 100.000 EURO w 100%.

Środki, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, że pochodzą z
przestępstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego, czyli z tzw.
prania brudnych pieniędzy nie mogą zostać wypłacone. Wypłaty zostają
zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Bank Spółdzielczy w Różanie pragnie poinformować Klientów naszego Banku o wynikach
osiągniętych wg stanu na 30-11-2020 r.:

Uznany łączny kapitał 10596 tys. zł

Suma bilansowa netto 89411 tys. zł

Wynik finansowy netto 281 tyś. zł

Łączny współczynnik kapitałowy 37,42 %

Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA) 0,37 %


Komunikat 2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

Rejestr  transakcji pow. 15 000 EUR
Uprzejmie informujemy Klientów, iż w Banku Spółdzielczym w Różanie prowadzony jest rejestr transakcji przekraczających równowartość 15 000 EUR.
Dane w nim zawarte objęte są tajemnicą bankową. W przypadku odmowy okazania przez klienta dokumentów, pozwalających na dokonanie identyfikacji, pracownik Banku ma obowiązek odmówić realizacji w/w transakcji.
*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnego lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu( Dz.U rok 2003,nr 153, poz. 1505).


Komunikat 3 Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

KWOTA ZAPISU NA WYPADEK ŚMIERCI
Jeżeli śmierć posiadacza rachunków oszczędnościowych nastąpiła np. w lipcu 2014 roku bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę nie wyższą niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. nieprzekraczającą jednak wysokości środków na rachunku - osobie, którą posiadacz rachunku wskazał w umowie.
Kwota ta wynosi : 20 x 5675,54 zł zł zł  zł = 11351,08 zł.
* kwota ustalona w oparciu o przepis art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U. 140 poz. 939 z późn. zm.) oraz Komunikat Prezesa GUS z kwietnia 2021 r.


Komunikat 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

KWOTA WOLNA OD ZAJĘCIA NA PODSTAWIE SĄDOWEGO LUB ADMINISTRACYJNEGO TYTUŁU WYKONAWCZEGO

  • Środki pieniężne na rachunkach  oszczędnościowych jednej osoby ,niezależnie od liczby zawartych umów wolne są od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do  wysokości 75% minimalnego wynagrodzenie za pracę.
  • Minimalne wynagrodzenie od 01-01-2021 r. to kwota 2.800 zl (brutto) (dwa tysiące sześćset złotych)( Dz. U .Nr 200,poz1679, z póz. zm.122).

Od dnia 08 wrzesnia 2016r. kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego obowiązuje w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie.


Komunikat 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

WYPŁATY GOTÓWKOWE POWYŻEJ 20 000 PLN
Celem zapewnienia wszystkim naszym Klientom szybkiej i sprawnej obsługi kasowej prosimy o zgłaszanie (awizowanie) z dwudniowym wyprzedzeniem wypłat gotówkowych kwot powyżej 20 000 PLN w placówce Banku prowadzącej rachunek.


Komunikat 6 Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie w sprawie stosowania Zasad Dobrej Praktyki Bankowej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą nr 23/BS/2009 w dniu 8 kwietnia 2009r., Bank Spółdzielczy w Różanie przyjął do stosowania Zasady Dobrej Praktyki Bankowej.
Bank, będąc instytucją zaufania publicznego, w swojej działalności kieruje się przepisami prawa, uchwałami samorządu bankowego, normami przewidzianymi w Zasadach dobrej praktyki bankowej z uwzględnieniem zasad: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy.
Poniżej przekazujemy do wiadomości informacje o Komisji Etyki Bankowej, Arbitrze Bankowym i Sądzie Polubownym.

Bankowy Arbitraż Konsumencki

Bankowy Arbitraż Konsumencki działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta pozasądowe postępowanie rozjemcze). Bankowy Arbitraż Konsumencki jest członkiem sieci FIN-NET, czyli założonej przez Komisję Europejską transgranicznej sieć rozpatrywania skarg pozasądowych dotyczących usług finansowych, funkcjonującej w oparciu o sieć krajowych pozasądowych systemów rozstrzygania sporów wynikłych z korzystania przez konsumentów z usług finansowych, zwłaszcza bankowych, ubezpieczeniowych oraz dotyczących rynku papierów wartościowych.
Za konsumenta uznawana jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z bankiem w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.

Wszczęcie postępowania następuje tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Wniosek o wszczęcie postępowania musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany do Arbitrażu pocztą na adres:
Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
telefon (0-22) 48 68 400

Sąd Polubowny

Sąd Polubowny rozstrzyga spory o prawa majątkowe pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami, może także rozstrzygać spory o prawa majątkowe pomiędzy innymi podmiotami.
Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich
Ul.Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Tel.022/ 48 68 415
Fax 022/48 68 403

Komisja Etyki Bankowej
Komisja jest powołana do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz osoby, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe zasad określonych w Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej.

Komisja wydaje oceny w przypadku rozpatrywania spraw z zakresu zachowań banków we wzajemnych relacjach z innymi bankami oraz poszanowania zasad uczciwej konkurencji w prowadzonej przez banki promocji i reklamie oferowanych usług. Komisja wydaje także oceny o charakterze ogólnym na tle analizy zdarzeń występujących na rynku finansowym, które w opinii Komisji wymagają wydania oceny, a także na podstawie problemów zgłaszanych w listach przez Klientów.

Komisja składa się z 20-35 członków powoływanych w tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Każdy bank może zgłosić dowolną liczbę kandydatów na członków Komisji.
Szczegółowe informacje na temat Komisji Etyki Bankowej na stronie: www.zbp.pl.


Komunikat 7 Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

Szanowni Państwo,

W dniu  24 października 2011 r weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych(Dz. U. z 2011r. Nr 199 poz.1175 z pożn zm.)). Stanowi ona implementację unijnej Dyrektywy 2077/64/We parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych z dnia 13 listopada 2007r.
Ustawa przewiduje wiele korzyści dla klientów, w tym wprowadza szeroki dostęp do informacji dla użytkowników usług płatniczych oraz jednolite zasady dotyczące wykonywania usług płatniczych na terenie rynku europejskiego.

Zgodnie z w/w ustawą banki jako dostawcy usług płatniczych mają obowiązek dostosować swoją działalność oraz zapisy regulacji do przepisów ustawy do dnia 24 października 2012r.

W związki z powyższym zostaną wprowadzone zmiany do regulacji Banku Spółdzielczego w Różanie.

Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy:
*rozszerzono zakres informacji przekazywanych Klientom w związku z realizacją transakcji płatniczych( dotyczy opłat, kursów walut),
*nałożono na Bank obowiązek stosowania 2 miesięcznego dla osób fizycznych,(1miesięcznego dla klientów instytucjonalnych)okresu wypowiedzenia umowy,
*wprowadzono obowiązek dostarczenia Klientowi, w każdym czasie i na jego żądanie postanowień umowy,
*możliwość dostarczenia pocztą elektroniczną informacji o zmianach regulacji,
*szczegółowo opisano zasady i tryb realizacji transakcji płatniczych9przelewy, transakcje kartami, operacje wykonane za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej),sposoby ich autoryzacji przez Klientów  oraz odwołania autoryzowanych zleceń płatniczych,
*szczegółowo określono zasady odpowiedzialności banku za nieterminowe lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej klienta,
*zmodyfikowano zasady realizacji polecenia zapłaty.

Wszystkie te, korzystne dla Klientów zmiany zostaną wdrożone w Banku Spółdzielczym w Różanie, poprzez dostosowanie do zapisów ustawy stosownych Regulaminów.
W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, należy złożyć w Banku pisemne oświadczenie o braku akceptacji i wypowiedzeniu zawartej z Bankiem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia kosztów z tym związanych.
Mamy nadzieję, że proponowane zmiany przyczynią się do jeszcze większego zadowolenia z naszych usług.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie.

Znajdziesz nas też tutaj