Skip to main content

Informacje o dostępności API PSD2 i bankowości internetowej

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2), niniejszym przedstawiamy Informację o dostępności interfejsu API PSD2 oraz systemu bankowości internetowej.


  API PSD2BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
01.01 - 31.03.2024     99,94 0,06
01.10 - 31.12.2023 100,00 0,00 99,64 0,36
01.07 - 30.09.2023 99,99 0,01 99,95 0,05
01.04 - 30.06.2023 99,99 0,01 99,99 0,01
01.01 - 31.03.2023 99,96 0,04 99,97 0,03
01.10 - 31.12.2022 99,80 0,20 99,96 0,04
01.07 - 30.09.2022 100,00 0,00 99,92 0,08
01.04 - 30.06.2022 100,00 0,00 100,00 0,00
01.01 - 31.03.2022 100,00 0,00 99,94 0,06
01.10 - 31.12.2021 100,00 0,00    
01.07 - 30.09.2021 100,00 0,00    
01.04 - 30.06.2021 99,89 0,00    
01.01 - 31.03.2021 100,00 0,00    
01.10 - 31.12.2020 100,00 0,00    
01.07 - 30.09.2020 100,00 0,00    
01.04 - 30.06.2020 100,00 0,00    
01.01 - 31.03.2020 100,00 0,00    
01.10 - 31.12.2019 99,91 0,09