Skip to main content
  • Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Bank Spółdzielczy w Różanie  na wniosek klienta może dokonać zastrzeżenia zagubionego lub skradzionego dowodu tożsamości w Systemie Dokumenty Zastrzeżone którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie.

Warunkiem dokonania i odwołania zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osób zastrzegających nie będących klientami tutejszego Banku zwanych dalej osobami zastrzegającymi jest:

1. W przypadku przyjmowania zastrzeżeń od osób zastrzegających identyfikacja tożsamości następuje na podstawie:

  • zaświadczenia wydanego przez jednostkę terenową Policji lub Urząd Gminy
  • Innego dokumentu tożsamości okazanego przez osobę zastrzegającą lub
  • poświadczenia tożsamości przez inną osobę legitymującą się dokumentem tożsamości.

2. W sytuacji gdy osoba zastrzegająca nie posiada żadnego dokumentu tożsamości i jednocześnie nikt nie może potwierdzić jej tożsamości, Bank może dokonać zastrzeżenia warunkowego na podstawie przez osobę zastrzegającą oświadczenia o prawidłowości danych osobowych. W razie braku potwierdzenia tożsamości przez osobę zastrzegającą w sposób określony w pkt. 1 zastrzeżenie zostanie usunięte z bazy danych Systemu DZ po upływie 3 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po przyjęciu zastrzeżenia. Po potwierdzeniu przez osobę zastrzegającą jej tożsamości w podanym terminie następuje zamiana wpisu na bezterminowy.

3. W przypadku odnalezienia utraconego i zastrzeżonego dokumentu tożsamości osoba zastrzegająca powinna złożyć dyspozycje odwołania zastrzeżenia w celu niezwłocznego usunięcia danych z bazy systemu DZ.

4.Zarówno za dokonanie zastrzeżenia jak i odwołanie bank pobiera opłaty os osób zastrzegających zgodnie z obowiązująca Taryfą opłat i prowizji.

Znajdziesz nas też tutaj