Skip to main content

O Banku

Szanowni Państwo!

Przez wszystkie lata staraliśmy się brać aktywny udział w tworzeniu warunków rozwoju. Realizujemy misje założycieli przez codzienną pracę i duże zaangażowanie swoich członków, klientów i pracowników. Naszą powinnością na przyszłość, to spełniać wszystkie wymagania pod względem bezpieczeństwa zgromadzonych i pożyczonych środków pieniężnych, terminowości rozliczeń i wymogów kapitałowych.

Misją Banku jest świadczenie najwyżej jakości usług finansowych dla obecnych i przyszłych Klientów, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa wkładów oraz dążenie do budowania nowoczesnego, silnego kapitałowo Banku, cieszącego się pełnym zaufaniem miejscowego społeczeństwa.

Bank działa w interesie swoich członków, z poszanowaniem interesu wszystkich klientów.

Bank świadczy korzystne i dogodne usługi kredytowe, oferuje bezpieczne i rentowne rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób rzetelny i konkurencyjny dla osób fizycznych oraz prawnych, dla podmiotów gospodarczych czy też rolników, kierując się ich dobrem oraz dobrze pojętym interesem Banku. Prowadząc swoją działalność, Bank bierze pod uwagę interesy wszystkich interesariuszy, o ile nie są one sprzeczne z interesami Banku.

Bank, stanowiąc własność członków i będąc efektywnym podmiotem o dobrej kondycji finansowej, będzie stale dążyć do pomnażania korzyści członków Banku oraz wspierać wysiłki na rzecz rozwoju regionu, o ile działania te nie są sprzeczne z interesami Banku..

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do kontynuowania naszej tradycji bankowej oraz do tego, że kondycja finansowa naszego Banku jest dobra, że obsługiwani klienci są największym kapitałem naszych przedsięwzięć.

Bank Spółdzielczy w Różanie jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

Bank nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – teren działania określa Statut Banku.
„1. Siedzibą Banku Spółdzielczego w Różanie jest Różan.
2. Bank Spółdzielczy w Różanie działa na terenie województwa mazowieckiego.”