Rachunek Rozliczeniowy Bieżący

Przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

0 zł - wyciągi z konta raz w miesiącu w formie papierowej lub elektronicznej
0 zł - wypłaty gotówki we wszystkich punktach Banku Spółdzielczego w Różanie,
bankomatach Banków Spółdzielczych oraz zrzeszonych Banków  BPS S.A., SGB S.A. oraz BGŻ
0 zł - realizacja przelewów na rachunki prowadzone przez BS Różan (elektroniczny)


Możliwości:
- przechowywanie środków pieniężnych
- przeprowadzanie rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością
- składanie dyspozycji stałych zleceń
- regulowanie zobowiązań w formie poleceń zapłaty
- oszczędność czasu poprzez korzystanie z systemu bankowości elektronicznej: Internet Banking
- korzystanie z dodatkowych środków finansowych: kredyt w rachunku bieżącym oraz inne rodzaje kredytów oferowane przez Bank
- łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki bezpłatnej międzynarodowej karcie Visa Business Debetowa – sieć ponad 4000 bankomatów bez prowizji
- dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło oraz bankowość elektroniczną
- informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS


Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:
- CEiDG lub wcześniejszy wpis do rejestru działalności gospodarczej
- Dowód osobisty


Rachunek VAT - Płatność podzielona (Split Payment)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z. 2018 r. poz. 62) Bank Spółdzielczy w Różanie dla każdego klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN otworzył rachunek VAT.

Zgodnie z ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank nie pobiera żadnych prowizji.

Numer NRB otwartego rachunku można uzyskać w placówkach Banku.

Klienci posiadający usługę Internet Banking Otwartego Rachunku VAT Będą mieli dostępny w systemie bankowości elektronicznej https://bank.bsrozan.pl/

Szczegóły są opisane w pliku Mechanizm podzielonej płatności (Split Payment)


Nie czekaj! Przyjdź i sprawdź naszą ofertę.


Zapraszamy do placówek naszego banku!
Bank Spółdzielczy w Różanie
ul. Wileńska 2
06-230 Różan
tel: 29 766-92-20
29 767-91-10

PK Rzewnie
Rzewnie 45
06-225 Rzewnie
tel: 29 761-34-48

PK Młynarze
ul. Ostrołęcka 7B
06-231 Młynarze
tel: 29 768-00-31