Zlecenia stałe

Wygodna forma realizowania cyklicznych płatności takich jak energię, telefon, abonament, ubezpieczenie. Polega na automatycznym realizowaniu zleceń przelewu określonej stałej ustalonej przez klienta kwoty w regularnych odstępach czasu. Dzięki zleceniom stałym nie musimy już pamiętać o tym, kiedy kończy się termin płatności.  Zlecenia realizowane są bezpośrednio z środków na rachunku klienta i przekazywane na rachunek wierzyciela w terminie podanym przez klienta.