Internet Banking

Bankowość internetowa

Udostępniając Państwu Internet Banking mamy na uwadze bezpieczeństwo wszystkich operacji, jakie w można wykonać za pomocą własnego komputera. Państwa czas jest dla nas cenny, dlatego mamy nadzieje, że możliwości jakie daje Internet, w pełni zaspokoją Państwa oczekiwania.

Internet Banking umożliwia:

* Sprawdzenie stanu rachunku,
* Wykonywanie przelewów,
* Tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
* Składanie zleceń okresowych,
* Śledzenie historii operacji,
* Wydruk potwierdzenia wykonania operacji.
* Doładowanie telefonu,
* Wypłata gotówki z bankomatu BS Różan (Smart wypłata)

W przyszłości Bank zamierza rozszerzyć funkcjonalność bankowości internetowej.

Wejście do systemu

Aby wejść do systemu INTERNET BANKING należy podać:

* numer identyfikacyjny - tzw. Login (8 znakowy), który jest określany przez bank,
* unikatowe hasło dostępu (min. 8 znaków; w tym cyfry oraz duże i małe litery; np. Szariki4Pancerni).
* kod z wiadomości SMS, w zależności od ustawień systemu raz na 90 dni, po podaniu dotychczas używanego identyfikatora i hasła (Silne Uwierzytelnianie (SCA - Strong customer authentication)Przy pierwszym wejściu do systemu - system wymusza do zmiany hasła przez użytkownika, użytkownik wchodzi na swoje konto, ale nie może jeszcze realizować transakcji.


Blokowanie dostępu do systemu

Trzykrotne błędne uwierzytelnienie Klienta podczas wejścia do systemu IB powoduje zablokowanie dostępu do usług systemu. Odblokowanie dostępu jest możliwe tylko za pośrednictwem Banku podczas osobistej wizyty Użytkownika i wiąże się z wydaniem nowej listy haseł.
Natomiast trzykrotne błędne podanie hasła jednorazowego podczas próby realizacji transakcji blokuje możliwość wykonywania transakcji - zalogowanie do systemu jest nadal możliwe.
Przy stosowanych obecnie w Banku Spółdzielczym w Różanie systemach zabezpieczeń praktycznie jedyną możliwością zdobycia loginu i hasła dostępu oraz jednorazowych haseł jest namówienie samego Klienta do dobrowolnego ich podania. Z tego też względu należy pamiętać, iż bezpieczeństwo bankowości elektronicznej zależy nie tylko od rozwiązań opracowanych przez firmy informatyczne współpracujące z bankami, ale przede wszystkim od samych klientów.