Skip to main content

SMS Banking

Bank Spółdzielczy w Różanie uruchomił nowa usługę „SMS Banking” która zapewnia klientom jeszcze dokładniejsze zarządzanie własnymi środkami bez konieczności kontaktowania się z pracownikami banku. W usłudze SMS Banking najważniejsze są wygoda i prostota. W kilka minut po otrzymaniu środków na rachunek klient otrzymuje na telefon komórkowy wiadomość SMS w której treści znajduje się informacja na temat stanu środków oraz obrocie na rachunku. Informacja ta jest dostępna w każdej chwili w pamięci telefonu.

Wymagania
Warunkiem korzystania z usługi SMS -Banking jest posiadanie telefonu komórkowego w dowolnej sieci, wypełnienie krótkiego wniosku.

Dostępne są następujące komunikaty:


Zmiana salda

Po każdej zmianie salda rachunków wysyłana jest informacja z numerem rachunku i aktualnym saldem. Podana kwota może wyrażać saldo lub dostępne środki.


Saldo na początek dnia

Bank wysyła informację o saldzie na początek dnia. SMS jest wysyłany tylko w przypadku, gdy saldo uległo zmianie. Podana kwota może wyrażać saldo lub dostępne środki.


Otrzymanie wpłaty

Funkcja działa podobnie do zmiany salda, ale wysłane są tylko informacje o uzupełnieniu rachunku.


Saldo codziennie o wybranej godzinie

Funkcja przypomina powiadomienie „Saldo na początek dnia” z następującymi

różnicami:

● wiadomość wysyłana jest codziennie, niezależnie od tego, czy były obroty, czy nie

● dla każdego rachunku, dla którego wybrano tą opcję, można określić godzinę o której ma się wysłać SMS. Serwer SMS wyśle wiadomość nie wcześniej niż o zadanej godzinie.


Saldo początkowe + historia

Informacja wysyłana tak samo jak "Saldo na początek dnia", przy czym do wiadomości dołączony jest krótki "wyciąg" trzech ostatnich operacji.


Komunikaty Banku

Wiadomości nie marketingowe dotyczące relacji Użytkownika z Bankiem.Bank pobiera opłatę za czynności związane z SMS, w wysokości określonej w taryfie