Internet Banking

Bankowość internetowa - Internet Banking

Udostępniając Państwu Internet Banking mamy na uwadze bezpieczeństwo wszystkich operacji, jakie w można wykonać za pomocą własnego komputera. Państwa czas jest dla nas cenny, dlatego mamy nadzieje, że możliwości jakie daje Internet, w pełni zaspokoją Państwa oczekiwania.

Internet Banking umożliwia:


* Sprawdzenie stanu rachunku,
* Wykonywanie przelewów,
* Tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
* Składanie zleceń okresowych,
* Śledzenie historii operacji,
* Wydruk potwierdzenia wykonania operacji.
* Doładowanie telefonu,
* Wypłata gotówki w bankomacie BS Różan (Smart wypłata)

W przyszłości Bank zamierza rozszerzyć funkcjonalność bankowości internetowej.

Wejście do systemu

Aby wejść do systemu INTERNET BANKING należy podać:
  • numer identyfikacyjny - tzw. Login (8 znakowy), który jest określany przez bank
  • unikatowe hasło dostępu (min. 8 znaków; w tym cyfry oraz duże i małe litery;np.Szariki4Pancerni).
  • kod z wiadomości SMS, w zależności od ustawień systemu raz na 90 dni, po podaniu dotychczas używanego identyfikatora i hasła, (Silne Uwierzytelnianie (SCA - Strong customer authentication),

Przy pierwszym wejściu do systemu - system wymusza do zmiany hasła przez użytkownika, użytkownik wchodzi na swoje konto, ale nie może jeszcze realizować transakcji.


Blokowanie dostępu do systemu:


Trzykrotne błędne uwierzytelnienie Klienta podczas wejścia do systemu IB powoduje zablokowanie dostępu do usług systemu. Odblokowanie dostępu jest możliwe tylko za pośrednictwem Banku podczas osobistej wizyty Użytkownika i wiąże się z wydaniem nowej listy haseł.
Natomiast trzykrotne błędne podanie hasła jednorazowego podczas próby realizacji transakcji blokuje możliwość wykonywania transakcji - zalogowanie do systemu jest nadal możliwe.
Przy stosowanych obecnie w Banku Spółdzielczym w Różanie systemach zabezpieczeń praktycznie jedyną możliwością zdobycia loginu i hasła dostępu oraz jednorazowych haseł jest namówienie samego Klienta do dobrowolnego ich podania. Z tego też względu należy pamiętać, iż bezpieczeństwo bankowości elektronicznej zależy nie tylko od rozwiązań opracowanych przez firmy informatyczne współpracujące z bankami, ale przede wszystkim od samych klientów.

INTERNET BANKING - Instrukcja obsługi