Skip to main content

RODZINA 500+

Konto Rodzina 500+ zostało stworzone głównie z myślą o rodzinach, które otrzymują świadczenie 500+. Na konto mogą wpływać również środki z tytułu alimentów oraz świadczeń rodzinnych. Rachunek ten znajduje się w grupie kont socjalnych, oznacza to brak możliwości zajęcia przez komornika wyżej wymienionych środków, ponieważ znajdują się one w grupie dochodów wolnych od zajęć komorniczych.

0 zł - prowadzenie rachunku
0 zł - otwarcie rachunku
0 zł - wyciągi z konta raz w miesiącu w formie papierowej lub elektronicznej
0 zł - realizacja przelewów tradycyjnych i elektronicznych na rachunki prowadzone przez BS Różan*
0 zł -  wypłata gotówki we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Różanie i bankomatach Banków Spółdzielczych oraz zrzeszonych Banków  BPS S.A., SGB S.A. oraz BGŻ S.A.