Skip to main content

POL-KONTO STUDENT

POL-KONTO STUDENT przeznaczone jest dla uczniów szkół średnich, a także dla studentów szkół wyższych lub posiadających status uczelni wyższej oraz uczniów szkół pomaturalnych i policealnych. Z rachunku można korzystać w okresie trwania nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia.

0 zł - prowadzenie rachunku
0 zł - otwarcie rachunku
0 zł - użytkowanie karty płatniczej
0 zł - bankowość elektroniczna
0 zł - realizacja przelewów tradycyjnych i elektronicznych na rachunki prowadzone
przez BS Różan*
0 zł - wyciągi z konta raz w miesiącu w formie papierowej lub elektronicznej
0 zł - wypłata gotówki we wszystkich punktach Banku Spółdzielczego w Różanie, bankomatach Banków Spółdzielczych oraz zrzeszonych Banków BPS S.A., SGB S.A. oraz BGŻ

*darmowe przelewy elektroniczne przy posiadaniu bankowości elektronicznej

Student lub uczeń występujący o otwarcie POL-Konta Student zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego, że jest studentem lub uczniem.


POL-KONTO STUDENT służy m.in. do:
- przechowywania środków pieniężnych
- korzystania z kart bankowych
- zaciągania kredytu odnawialnego
- przeprowadzania rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej.

Dla posiadaczy POL-KONTA STUDENT oferujemy wiele korzystnych produktów:
- bankowość internetową umożliwiającą dostęp do środków przez 24h z każdego miejsca w kraju i za granicą
- wypłata gotówki z ponad 4000 bankomatów - bez prowizji
- realizacja płatności za pomocą jednorazowego przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
- możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku telefonicznie na hasło lub za pomocą komunikatów SMS
- możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnych lokatach


Nie czekaj! Przyjdź i sprawdź naszą ofertę.


Zapraszamy do placówek naszego banku!
Bank Spółdzielczy w Różanie
ul. Wileńska 2
06-230 Różan
tel: 29 766-92-20
29 767-91-10

PK Rzewnie
Rzewnie 45
06-225 Rzewnie
tel: 29 761-34-48

PK Młynarze
ul. Ostrołęcka 7B
06-231 Młynarze
tel: 29 768-00-31