Skip to main content

POL-KONTO SENIOR

POL-KONTO SENIOR to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla emerytów i rencistów, którzy ukończyli 55 rok życia oraz przedstawią dokument świadczący o nabyciu praw emerytalnych.

1 zł - prowadzenie rachunku
0 zł - otwarcie rachunku
0 zł - realizacja przelewów tradycyjnych i elektronicznych na rachunki prowadzone
przez BS Różan*
0 zł - wyciągi z konta raz w miesiącu w formie papierowej lub elektronicznej
0 zł - wypłata gotówki we wszystkich punktach Banku Spółdzielczego w Różanie, bankomatach Banków Spółdzielczych oraz zrzeszonych Banków  BPS S.A., SGB S.A. oraz BGŻ


Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-KONTO SENIOR służy ich posiadaczom m.in. do:
- przechowywania środków pieniężnych
- korzystania z kart bankowych
- zaciągania kredytu odnawialnego
- przeprowadzania rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej.

Dla posiadaczy POL-KONTA SENIOR oferujemy wiele korzystnych produktów:
- bankowość internetową umożliwiającą dostęp do środków przez 24h z każdego miejsca w kraju i za granicą
- wypłata gotówki z ponad 4000 bankomatów - bez prowizji
- realizacja płatności za pomocą jednorazowego przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
- możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku telefonicznie na hasło lub za pomocą komunikatów SMS
- możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnych lokatach.