Skip to main content

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.

Dostęp do rachunku podstawowego pozwoli konsumentom na wykonanie podstawowych, najbardziej popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych).

Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:

0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku
0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i Express ELIXIR), w tym realizacji zlecenia stałego
0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP
0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej