Skip to main content

Szkolne Kasy Oszczędności

W celu założenia SKO należy:

1. wypełnić formularz zgłoszeniowy,
2. skontaktować się z najbliższą siedzibą Banku Spółdzielczego w Różanie,
3. wyznaczyć opiekuna SKO spośród zatrudnionych nauczycieli,
4. skierować Opiekuna SKO na szkolenie w Banku,
5. podpisać z Bankiem umowę patronacką i umowę na prowadzenie rachunku SKO.

.Nasz Bank zapewni Szkole:

1. bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego SKO,
2. zaopatrzenie w książeczki oszczędnościowe oraz karty ewidencji,
3. pomoc w organizowaniu konkursów, turniejów, quizów itp.,
4. upominki okazjonalne dla wytrwałych w oszczędzaniu uczniów,
5. wynagrodzenie dla Opiekuna za czynności związane z prowadzeniem SKO,
6. dostęp do atrakcyjnych usług bankowych dla Szkół, Rad Rodziców oraz nauczycieli.

Na każdym etapie otwierania i prowadzenia rachunku SKO, oferujemy Państwu pomoc i konsultacje z pracownikami naszego Banku.

 

Korzyści z przystąpienia do SKO

O SKO

Propozycja współpracy
Banku Spółdzielczego w Różanie ze szkołami
z terenu miasta i gminy Różan


Bank Spółdzielczy w Różanie jest instytucją, która od wielu lat angażuje się w pomoc
lokalnej społeczności, w tym także dla szkół działających na terenie miasta i gminy. Mając w
pamięci dobrą współpracę z lat ubiegłych, proponujemy Państwu udział w nowym programie
Banku, opartym na sprawdzonych wzorcach. Chcemy mianowicie zaproponować stworzenie w
Państwa placówce
Szkolnej Kasy Oszczędności (SKO)
.
Celem proponowanego programu jest nauka podstawowych zasad ekonomii dla uczniów już od
najmłodszych lat, wypracowanie nawyków systematycznego oszczędzania i doceniania
wartości pieniądza. Szkołom, które zdecydują się na współpracę z nami, oferujemy jednak coś
jeszcze – atrakcyjne nagrody dla najlepszych placówek, szkolnych koordynatorów SKO oraz
samych uczniów.
Aby przystąpić do programu, wystarczy podpisać umowę patronacką z naszym Bankiem. W jej
ramach szkoła zobowiązuje się do zorganizowania SKO, natomiast Bank gwarantuje pomoc
merytoryczną przy prowadzeniu Kasy, odpowiednią kwotę dla wyróżniających się szkół w
programie, zakup nagród dla opiekunów SKO i najlepszych uczniów oszczędzających w SKO.
Bank zobowiąże się także do finansowania wydatków związanych z propagowaniem różnych

W ramach umowy patronackiej Bank gwarantuje także:

1.
przeszkolenie nauczycieli – koordynatorów SKO,
2.
zorganizowanie przynajmniej jednego spotkania z młodzieżą w celu propagowania formy
oszczędzania,
3.
udzielanie stałej pomocy szkolnym koordynatorom; każdy koordynator będzie miał
indywidualnego opiekuna – pracownika Banku do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.


Dzięki umowie patronackiej:

1.
szkoły uczestniczące w programie nawiążą lepsze, długotrwałe relacje z Bankiem,
2.
szkoły będą miały szansę zdobyć wysokie nagrody pieniężne, możliwe do wykorzystania
na własne potrzeby,
3.
koordynator z każdej szkoły będzie rywalizował o indywidualne nagrody finansowe,
4.
najlepszy uczeń z każdej szkoły zdobędzie cenne nagrody rzeczowe.
Ponadto każda szkoła, która podpisze umowę patronacką, może zostać zgłoszona do
ogólnopolskiego konkursu „Dziś Oszczędzam w SKO – jutro w Banku Spółdzielczym”,
w którym również przewidziane są atrakcyjne nagrody dla szkół, opiekunów oraz samych uczniów.

Zapraszamy do współpracy
Jadwiga Werner
Prezes zarządu
BS w Różanie