POL-KONTO PLUS

POL-KONTO PLUS to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów Indywidualnych. Konto te jest alternatywnym sposobem na oszczędzanie, wobec tradycyjnych lokat.

5zł/mc - prowadzenie rachunku
0,10% - 0,50% - oprocentowanie  środków znajdujących się na rachunku
0 zł - otwarcie rachunku
0 zł - wypłata gotówki raz w miesiącu w punktach Banku Spółdzielczego w Różanie
0 zł - wyciągi z konta raz w miesiącu w formie papierowej lub elektronicznej