Skip to main content
 • Lokata Dopłata
  #lokaty

  Lokata Dopłata

  LOKATA DOPŁATA umożliwi Ci dokonywanie dopłat do kwoty jaką zdeponowałeś na początku. Jeśli zechcesz zdeponować kolejną nadwyżkę pieniężną, nie musisz zawierać z Bankiem kolejnej umowy - możesz zwiększyć kwotę istniejącej już lokaty.

  INFORMACJE

  • Minimalna kwota – 1000 zł
  • Zmienna stopa procentowa
  • produkt odnawialny - kiedy kończy się umowa możesz wybrać pieniądze lub automatycznie przedłużymy lokatę na następny okres
  • Możliwość dopłaty kapitału w dowolnej kwocie (powyżej 50 zł)
  • Brak wymogu posiadania innych produktów w banku
  • Darmowy przelew środków na rachunek prowadzony w BS Różan przy likwidacji lokaty
  • Darmowa wypłata gotówki przy likwidacji lokaty
  • Brak limitu maksymalnej kwoty zgromadzonej na lokacie
  • Lokata gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny – więcej o BFG (link do informacji o BFG)*

  Dlaczego warto?

  Szeroka dostępność – dzięki niskiemu wkładowi lokata jest dostępna nawet dla tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami
  Pewność zysku – z góry wiesz, ile otrzymasz odsetek, jeżeli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego
  Wygoda – aby przedłużyć lokatę na następny okres, nie musisz przychodzić do Banku – lokata zostanie odnowiona automatycznie

  Korzyści z posiadania w Banku lokaty DOPŁATA:

  • Lokata ‘Dopłata' otwierana jest na okres umowny 6 lub 12 miesięcy.
  • Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty „Dopłata" wynosi 1000 zł.
  • Lokata „Dopłata" charakteryzuje się możliwością dokonywanie wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego.
  • Wpłaty uzupełniające można wnosić w wysokości nie niższej niż 50 złotych.
  • Lokata „Dopłata" oprocentowana jest według zmiennej stawki oprocentowania, określonej Uchwałą Zarządu Banku, naliczanej w stosunku rocznym.
  • Odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymania lokaty. Jako podstawę do obliczeń odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni w miesiącu, a w roku 365 dni.
  • Wpłaty uzupełniające oprocentowane są od dnia ich wpływu/wpłaty na rachunek lokaty „Dopłata" prowadzony w Banku.
  • Jeżeli po upływie okresu umownego Lokata „Dopłata" nie zostanie zlikwidowana, odnowiona jest na kolejny taki sam okres, przy czym:
   1. za początek kolejnego okresu umownego, przyjmuje się dzień odpowiadający datą dniowi otwarcia lokaty,
   2. lokata zostaje odnowiona na warunkach obowiązujących w dniu jej odnowienia.
  • W przypadku zerwania lokaty Bank nie nalicza odsetek za okres od dnia będącego początkiem okresu umownego, w którym następuje wypłata środków, do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie.

  *Depozyty oraz środki gromadzone na rachunkach oszczędnościowych w Banku Spółdzielczym w Różanie gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancją objęte są środki pieniężne zgromadzone przez jedną osobę do równowartości 100 tysięcy euro. W przypadku rachunku wspólnego, każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

  Ochronie podlegają imienne depozyty walutowe i złotowe:

  • osób fizycznych
  • osób prawnych
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

  Więcej informacji: https://www.bfg.pl/

  Bank Spółdzielczy w Różanie
  Ulica Wileńska 2
  06-230 Różan

  Telefon: 29 766-92-20
  Fax: 29 767-91-10

  Wykaz kontaktów telefonicznych w Placówce BS Różan:

  • Sekretariat - 29 766-92-20 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Faks - 29 767-91-10
  • Prezes Zarządu - 29 766-97-70
  • Główna Księgowa - 29 767-91-11
  • Sala operacyjna (oszczędności rozliczenia) - 29 767-91-13, 29 767-91-15
  • Kredyty - 29 767-91-16 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Księgowość - 29 767-91-12
  • Inspektor Danych Osobowych Wiktoria Dąbek - 29 767-91-18 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  Punkt kasowy Młynarze

  Ostrołęcka 7B
  06-231 Młynarze
  29 768-00-31

  Punkt kasowy Rzewnie

  06-225 Rzewnie 45
  29 761-34-48

  Znajdziesz nas też tutaj