Kredyt w Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym

INFORMACJE
- Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta
- Minimalna kwota - jednokrotność miesięcznych wpływów na rachunek – nie mniej niż 830,00 PLN.
- Maksymalna kwota uzależniona od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów 
  na rachunek z ostatnich 3 miesięcy – nie więcej niż 50 000,00 PLN.
- Kredyt udzielany jest w złotówkach (PLN)
- Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy kredytu
  na następny okres.

KORZYŚCI 
- Atrakcyjne oprocentowanie 
- Akceptacja różnych źródeł dochodu
- Brak opłat za wcześniejszą spłatę
- Brak opłat za rozpatrzenie wniosku

KOSZT KREDYTU
Oprocentowanie:

zmienne 7,88%

Prowizja:
od 2,00% w zależności od kwoty kredytu

Administrowanie kredytem:
5,00 zł / miesięcznie