Skip to main content

Kredyt na Szczęście (promocja)

NFORMACJE
- Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych
- Adresowany wyłącznie do Klientów posiadających u nas konto ze stałymi wpływami
- Minimalna kwota – 1000 zł
- Maksymalna kwota – 30 000 zł
- Maksymalny okres kredytowania - 3 lata

KORZYŚCI
- Na dowolny cel – sam decydujesz na co przeznaczysz pieniądze
- Maksymalna kwota kredytu nawet do 30 000 zł
-
 Okres kredytowania nawet do 36 miesięcy
Atrakcyjne oprocentowanie
- Raty dopasowane do możliwości – decydujesz w ilu ratach i w jakiej wysokości spłacasz kredyt
- Akceptujemy różne źródła dochodu
- Możliwość wyboru dnia spłaty raty
- Wypłata kredytu w sposób najdogodniejszy dla Ciebie
- Brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę
- Brak opłat za rozpatrzenie wniosku


W przypadku utraty karty VISA (zagubienie lub kradzież) należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt:

 • w dowolnym centrum VISA lub telefonicznie w Centrum Kart:
  (+48) 86 215 50 50- Opłata za połączenie wg taryfy operatora
  (+48) 22 539 50 50 - Opłata za połączenie wg taryfy operatora.
  (+48) 828 828 828 - Jest o numer pod którym można zastrzegać wszystkie karty.
 • za pośrednictwem portalu kartowego kartosfera.pl
 • za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Różanie lub innego zrzeszonego z Bankiem BPS, wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.
  Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty Użytkownik ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym Banku uczestniczącym w systemie VISA.

W miejsce karty utraconej i zastrzeżonej Bank, na wniosek Posiadacza karty, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i numerem PIN.

Nie czekaj! Przyjdź i sprawdź naszą ofertę.


Zapraszamy do placówek naszego banku!
Bank Spółdzielczy w Różanie
ul. Wileńska 2
06-230 Różan
tel: 29 766-92-20
29 767-91-10

PK Rzewnie
Rzewnie 45
06-225 Rzewnie
tel: 29 761-34-48

PK Młynarze
ul. Ostrołęcka 7B
06-231 Młynarze
tel: 29 768-00-31