Skip to main content

Karta Własna BS Różan

Karta Własna Banku Spółdzielczego w Różanie umożliwia wypłatę gotówki tylko w naszej placówce przy ulicy Wileńskiej 2 w Różanie oraz w punktach kasowych Banku Spółdzielczego w miejscowości Rzewnie i Młynarze.

Karta nie posiada możliwości dokonywania transakcji handlowo-usługowych przez internet oraz w kraju i zagranicą.


W przypadku utraty Karty Własnej BS Różan należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt:

  • osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Różanie
    Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności.