Skip to main content

Karta Visa Classic PayWave

Szybkie i wygodne zakupy na wyciągnięcie ręki.

Płać kartą zbliżeniową VISA Classic PayWave za zakupy do 50 zł – szybciej niż gotówką, bez użycia kodu PIN.

Karta VISA PayWave to wygodna i bezpieczna alternatywa dla gotówki. To połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.

Karta zbliżeniowa VISA Classic PayWave to:

 • łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej,
 • bezpieczeństwo transakcji,
 • stały dostęp do swoich pieniędzy,
 • możliwość płatności w Internecie.

Karta VISA Classic PayWave umożliwia Ci płatność zbliżeniową do kwoty 50 zł. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje do tej kwoty i wszystkie powyżej 50 zł wymagają podania kodu PIN bądź autoryzacji podpisem.


W przypadku utraty karty VISA (zagubienie lub kradzież) należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt:

 • w dowolnym centrum VISA lub telefonicznie w Centrum Kart:
  (+48) 86 215 50 50- Opłata za połączenie wg taryfy operatora
  (+48) 22 539 50 50 - Opłata za połączenie wg taryfy operatora.
  (+48) 828 828 828 - Jest o numer pod którym można zastrzegać wszystkie karty.
 • za pośrednictwem portalu kartowego kartosfera.pl
 • za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Różanie lub innego zrzeszonego z Bankiem BPS, wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.
  Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty Użytkownik ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym Banku uczestniczącym w systemie VISA.

W miejsce karty utraconej i zastrzeżonej Bank, na wniosek Posiadacza karty, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i numerem PIN.


Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Różanie od 1 lutego 2015 r. wprowadza w „Regulaminie kart debetowych business” oraz „Regulaminie kart debetowych”, zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia; limity dla transakcji internetowych, pozostają w wysokości limitu obowiązującego dla transakcji bezgotówkowych, ustalonego w umowie. Wysokość limitu Posiadacz rachunku może zmienić po zalogowaniu na portalu kartowym www.kartosfera.pl.
    Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
1) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
2) podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
- zmieniać kod PIN,
- zastrzegać kartę.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 29 7679115 lub 29 7669220

Nie czekaj! Przyjdź i sprawdź naszą ofertę.


Zapraszamy do placówek naszego banku!
Bank Spółdzielczy w Różanie
ul. Wileńska 2
06-230 Różan
tel: 29 766-92-20
29 767-91-10

PK Rzewnie
Rzewnie 45
06-225 Rzewnie
tel: 29 761-34-48

PK Młynarze
ul. Ostrołęcka 7B
06-231 Młynarze
tel: 29 768-00-31