Skip to main content

Zgubiłem kartę

W przypadku utraty karty VISA Elektron (zagubienie lub kradzież) należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt:

 • w dowolnym centrum VISA lub telefonicznie w Centrum Kart:
  (+48) 86 215 50 50- Opłata za połączenie wg taryfy operatora
  (+48) 22 539 50 50 - Opłata za połączenie wg taryfy operatora.
  (+48) 828 828 828 - Jest o numer pod którym można zastrzegać wszystkie karty.
 • za pośrednictwem portalu kartowego kartosfera.pl
 • za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Różanie lub innego zrzeszonego z Bankiem BPS, wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.
  Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty Użytkownik ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym Banku uczestniczącym w systemie VISA.

W miejsce karty utraconej i zastrzeżonej Bank, na wniosek Posiadacza karty, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i numerem PIN.