Karta Własna BS Różan

Karta Własna Banku Spółdzielczego w Różanie umożliwia wypłatę gotówki tylko w naszej placówce przy ulicy Wileńskiej 2 w Różanie oraz w punktach kasowych Banku Spółdzielczego w miejscowości Rzewnie i Młynarze.

Karta nie posiada możliwości dokonywania transakcji handlowo-usługowych przez internet oraz w kraju i zagranicą.


W przypadku utraty Karty Własnej BS Różan należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt:

  • osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Różanie
    Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności.

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Różanie od 1 lutego 2015 r. wprowadza w „Regulaminie kart debetowych business” oraz „Regulaminie kart debetowych”, zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia; limity dla transakcji internetowych, pozostają w wysokości limitu obowiązującego dla transakcji bezgotówkowych, ustalonego w umowie. Wysokość limitu Posiadacz rachunku może zmienić po zalogowaniu na portalu kartowym www.kartosfera.pl.
    Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
1) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
2) podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
- zmieniać kod PIN,
- zastrzegać kartę.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 29 7679115 lub 29 7669220

Nie czekaj! Przyjdź i sprawdź naszą ofertę.


Zapraszamy do placówek naszego banku!
Bank Spółdzielczy w Różanie
ul. Wileńska 2
06-230 Różan
tel: 29 766-92-20
29 767-91-10

PK Rzewnie
Rzewnie 45
06-225 Rzewnie
tel: 29 761-34-48

PK Młynarze
ul. Ostrołęcka 7B
06-231 Młynarze
tel: 29 768-00-31