Zebranie Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie informuje o zwołaniu Zebrań Grup Członkowskich, które odbędą się w następujących terminach:
▪️ Grupa Członkowska z terenu gminy Rzewnie - dnia 22 kwietnia 2022 r. (piątek) o godzinie 15:00 w lokalu Banku w Rzewniu (Rzewnie 45),
▪️ Grupa Członkowska z terenu gminy i miasta Różan oraz innych miejscowości - dnia 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w lokalu Banku w Różanie, ul. Wileńska 2,
▪️ Grupa Członkowska z terenu gminy Młynarze - dnia 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godzinie 16:30 w lokalu Banku w Młynarzach, ul. Ostrołęcka 7a.
 
 
🔴 Porządek obrad:
1️⃣ Otwarcie i powitanie uczestników.
2️⃣ Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3️⃣ Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4️⃣ Przedstawienie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Różanie.
5️⃣ Ocena wywiązywania się Członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego w Różanie.
6️⃣ Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego za 2021 wraz z informacją z wykonania Uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
7️⃣ Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
8️⃣ Przedstawienie Regulaminu wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Różanie.
9️⃣ Wybór Komisji skrutacyjnej oraz wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Różanie.
1️⃣0️⃣ Dyskusja, zgłaszanie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
1️⃣1️⃣ Zakończenie Zebrania.
 
 
W imieniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie serdecznie zapraszamy Członków Banku do wzięcia udziału w wyżej wymienionych zebraniach.