Skip to main content

Informacja o planowanej przerwie w dostępie do usług

Informujemy, że w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek), między godziną 02:00, a 4:00 rano wystąpią przerwy w dostępie do usługi Internet Banking i Aplikacji Mobilnej związane z pracami serwisowymi.