Ład korporacyjny

Polityka stosowana zasad zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Różanie

Polityka Ład Korporacyjny

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Różani

Ocena ładu korporacyjnego 2015

*Schemat organizacyjny Banku Spółdzielczego w Różanie, wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 103/BS/2014 z dnia 18.11.2014 r., zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 36/BS/2014 z dnia 19.12.2014 r.

Schemat organizacyjny

Opis systemu zarządzania w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.

Opis systemu zarządzania w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej

Kursy walut

Kursy walut2017-10-20 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1042
1 USD3.4802
1 CHF3.5173
1 GBP4.5669
więcej